Nieprawdopodobne! Starożytny władca, którego przewidziały proroctwa!

 

Proroctwa

 

Grecy na temat dojścia Cyrusa do władzy przekazali nam dość fantastyczne i legendarne opisy. Jak podawał Herodot zanim Cyrus się narodził proroczy sen o jego przyszłych sukcesach miał jego dziadek i zarazem władca Medów Astyages. Aby temu zapobiec już po samym narodzeniu nie chcący dzielić się władzą Astyages rozkazał zamordować wnuka! Rozkaz ten wykonać miał niejaki sługa króla, Harpagos. Poddany ten nie wykonał rozkazu, a pomógł w ukryciu niemowlęcia pod opieką prostej, pasterskiej rodziny. Cyrus podrósłszy miał dowiedzieć się o swoim prawdziwym pochodzeniu i powrócić na dwór. Astyages, posunięty już w latach okazał mu wówczas miłosierdzie, gdyż został uspokojony przez kapłanów, że odnaleziony wnuczek z pewnością nie będzie zagrożeniem. Przepowiednia, która miała się nie spełnić jednak się spełniła! Ciekawszą przepowiednią jest jednak ta biblijna, pochodząca z Księgi Izajasza. Ten żydowski prorok dokładnie przepowiedział wielkie sukcesy Cyrusa 150 lat przed jego pojawieniem się na kartach historii! Tak brzmi całe proroctwo:

 

„Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie:

Ja mocno ująłem go za prawicę,

Aby ujarzmić przed nim narody

I królom odpiąć broń od pasa,

Aby otworzyć przed nim podwoje,

Żeby się bramy nie zatrząsnęły.

Ja pójdę przed tobą

I nierówności wygładzę.

Skruszę miedziane podwoje

I połamię żelazne zawory.

Przekażę ci skarby schowane

I bogactwa głeboko ukryte,

Ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan,

Który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.

Z powodu sługi mego Jakuba,

Izraela, mojego wybrańca,

Nazwałem ciebie twoim imieniem,

Pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś” – Księga Izajasza 45, 1-4.

 

Niewykluczone, że właśnie zapoznanie się z tym proroctwem przez Cyrusa było powodem tak wielkich łask z jego strony dla Żydów. Właśnie w 539 p. Chr. po podbiciu Babilonu wielki Pers uwolnił naród wybrany ze słynnej „niewoli babilońskiej” i zezwolił na odbudowanie świątyni w Jerozolimie, a także udzielił im znacznej autonomii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here