Nieprawdopodobne! Starożytny władca, którego przewidziały proroctwa!

 

Pomazaniec

 

Wiele wskazuje na to, że Cyrus Wielki faktycznie, w przeciwieństwie do innych władców ówczesnego świata, był wyznawcą monoteizmu. W „Cylindrze Cyrusa” władca powoływał się na „boga Marduka” jako tego, który umocnił go i dozwolił na zbudowanie imperium, a także nakazał mu rozpocząć walkę z innymi bożkami. Relacja z „Mardukiem” jest podobną do tej jaką ze swoimi wybrańcami prowadził Bóg w Starym Testamencie. Czy możliwe, że Cyrus faktycznie został wybrany i w jakimś stopniu był tego świadom, chociaż „nie znał” Boga w żydowskim rozumieniu? Późniejsze źródła perskie podają, że w rzeczywistości Cyrus wyznawał wiarę w „boga ziemi i niebios” – perskiego Ahura Mazdę. Ahura Mazda, czy inaczej Ormuzd to w zaratusztrianizmie „Pan Mądry, Pan Wszystkowiedzący, czy Bóg stworzyciel”. W tym przypadku użycie nazwy „Marduka” w oficjalnym dokumencie państwowym jakim był „cylinder” byłby jedynie ukłonem w kierunku babilończyków. Marduk był bowiem jednym z najbardziej czczonych w Babilionie bożków. Skąd takie podobieństwo zaratusztrianizmu do religii objawionej Izraelitów? Niewykluczone, że Zaratusztra czerpał pełnymi garściami od diaspory żydowskiej, przebywającej na terenie Iranu. Według niektórych źródeł ojczystym miastem Zaratusztry miało być Rej, w którym była tak diaspora. Tym samym niewykluczone, że jeśli Cyrus wyznawałby zaratusztrianizm bez najmniejszych problemów dostrzegły podobieństwo z religią zniewolonych w Babilonie Żydów. Z uwagi na nieliczne źródła jest to kwestia zagadkowa ale trzeba przyznać, że potwierdzenie tej teorii tłumaczyłoby ogromną przychylność wielkiego władcy wobec Izraelitów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here