Świetni fachowcy oszukani przez… brytyjskiego króla! Polscy osadnicy w Ameryce

Wprawdzie początek kolonizacji Wirginii Anglicy przypisują sir Walterowi Raileighowi, który dotarł do niej w roku 1584, a w trzy lata później otrzymał ją od królowej Elżbiety w dzierżawę, ale dopiero w 1607 wylądowali tu pierwsi osadnicy. Przybyli oni na trzech statkach towarzystwa kupiecko-żeglugowego, powstałego w Londynie pod nazwą Virginia Company of London i założyli osadę Jamestown. Jednakże nie każdy wie, iż jednymi z pionierów i mieszkańców dziewiczych terenów Ameryki Północnej byli nasi rodacy.

Na amerykańskiej ziemi przed Anglikami?

Przeprowadzone przez historyka uchodźstwa polskiego w Ameryce, Mieczysława Haimana, poszukiwania pierwszych śladów polskich w Ameryce Północnej, jeśli zostawić na uboczu legendarną postać Jana z Kolna, dostarczyły niezbitych dowodów stwierdzających przybycie pierwszych Polaków do Ameryki z początkiem XVII wieku. I chociaż ci pierwsi dokumentarnie wzmiankowani Polacy przybyli tam „dopiero” w roku 1608, a więc 132 lata po domniemanym dotarciu do Ameryki wspomnianego Jana z Kolna, to przecież i tak znaleźli się u brzegów amerykańskich o 12 lat wcześniej niż uchodźcy angielscy ze statku „Mayflower”, którzy założyli pierwszą purytańska kolonię w Massachusetts.

Pierwsi Polacy w Wirginii pojawili się w trzecim transporcie Virginia Company of London przywiezionym do brzegów Ameryki we wrześniu 1608 r., gdzie według zapisków jednego z kapitanów tejże kompanii, Johna Smitha, „ośmiu Holendrów i Polaków oraz Michał Łowicki, szlachcic” postawili nogę na suchy ląd. Może zresztą nasi rodacy byli także w dwóch poprzednich transportach, ale niestety brak na to pisemnych dowodów. Brak także jakichkolwiek relacji z ich morskich podróży z Europy do Ameryki.

Pierwsi Polacy pojawili się w Wirginii już w 1608 r.

Polska fala zalewa dziewiczą Wirginię

W późniejszych latach do Wirginii nasi rodacy napływali coraz liczniej. Byli oni wszyscy prawdopodobnie protestantami, gdyż religia ta była tam panująca. W Rzeczpospolitej rządził w tym czasie gorliwy katolik, król Zygmunt III Waza, znacznie mniej tolerancyjny niż jego poprzednicy. Była to zapewne jedna, a może i główna w tym czasie przyczyna emigracji protestantów polskich do krajów protestanckich Europy zachodniej i za ocean.

Ze znanych z nazwiska osadników Polakiem mógł być przybyły w roku 1610 z Holandii lekarz Wawrzyniec Bohun który w 11 lat później zmarł w wyniku ran odniesionych koło San Domingo na powracającym do Europy statku napadniętym przez okręt hiszpański.

Polakami byli na pewno znani tylko z imienia, ale przecież jako Polacy zapisani w wirgińskich kronikach: żołnierz polski Robert a Polonian, który wyróżnił się w roku 1616, Mathew a Polander, zabity podczas rzezi osadników dokonanej przez Indian i wreszcie Molasco the Polander, który po tejże rzezi powrócił do Londynu, by dochodzić należnych od Kompanii jemu i jego towarzyszom sum.

CZYTAJ DALEJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here